Toplumsal sorunlara sosyolojik bakışlar

toplumsal sorunlar2

Prof. Dr. Necmettin Özerkmen editörlüğünde yayımlanmış bu ortak çalışmada, çeşitli toplumsal sorunlar sosyolojik açıdan irdelenmiştir. Yazar kitabın kendine ait bölümünde, Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde Avrupa-İslam ilişkisini ele almıştır.

Yorum Yapabilirsiniz

*