Sitemize Hoşgeldiniz

 • İslam ülkeleri Ramazan’a ve bayrama neden farklı tarihlerde başlamaktadır? İslam ülkeleri Ramazan’a ve bayrama neden farklı tarihlerde başlamaktadır?
 • Hz. Nuh’un Gemisinin Üzerinde Durduğu Dağ Cudi mi? Ağrı mı? Hz. Nuh’un Gemisinin Üzerinde Durduğu Dağ Cudi mi? Ağrı mı?
 • Kur’an’ın bazı âyetlerinde Yüce Rabbimizin “Biz” ifadesini kullanmasının hikmeti nedir? Kur’an’ın bazı âyetlerinde Yüce Rabbimizin “Biz” ifadesini kullanmasının hikmeti nedir?
 • Kur’ân’da, Rabbimiz hakkında “Yaratanların en güzeli” gibi ifadelerin bulunmasının hikmeti nedir? Kur’ân’da, Rabbimiz hakkında “Yaratanların en güzeli” gibi ifadelerin bulunmasının hikmeti nedir?
 • Allah Teâla dileyeni mi, dilediğini mi hidayete erdirmektedir? Allah Teâla dileyeni mi, dilediğini mi hidayete erdirmektedir?
 • Cennetle müjdelenme var mıdır? Varsa, 10 kişi olmasının ve hepsinin erkek olmasının hikmeti nedir? Cennetle müjdelenme var mıdır? Varsa, 10 kişi olmasının ve hepsinin erkek olmasının hikmeti nedir?
 • Peygamber Efendimize ilk vahiy geldiğinde neyi “okuması” istenmişti? Peygamber Efendimize ilk vahiy geldiğinde neyi “okuması” istenmişti?
 • Hayır da, şer de Allah’tan mı? Yoksa hayır Allah’tan, şer nefsimizden mi? Hayır da, şer de Allah’tan mı? Yoksa hayır Allah’tan, şer nefsimizden mi?
 • Bazı amellerin kaderi değiştirebileceği söyleniyor. Kader değişir mi? Bazı amellerin kaderi değiştirebileceği söyleniyor. Kader değişir mi?
 • Cenab-ı Allah, insanlara günah işlemeyi emreder mi? Cenab-ı Allah, insanlara günah işlemeyi emreder mi?
 • Kur’an’da Hz. Âdem ve Hz. Havva’ya şirk isnadı mı vardır? Kur’an’da Hz. Âdem ve Hz. Havva’ya şirk isnadı mı vardır?
 • Miladi takvim-Hicri takvim ve yılbaşı tartışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Miladi takvim-Hicri takvim ve yılbaşı tartışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
 • Kur’ân’da 6666 âyet olduğunu biliyorduk. Ancak elimizdeki mushaflarda ayet sayısı daha az gözüküyor. Bunun nedeni nedir? Kur’ân’da 6666 âyet olduğunu biliyorduk. Ancak elimizdeki mushaflarda ayet sayısı daha az gözüküyor. Bunun nedeni nedir?
 • Kader nedir? Kader nedir?
 • Hadiste, üç mescitten başkasına yolculuk edilmeyeceği belirtildiğine göre, Eyüp Sultan ve Sultanahmet Camii gibi yerlere yolculuk yapılabilir mi? Hadiste, üç mescitten başkasına yolculuk edilmeyeceği belirtildiğine göre, Eyüp Sultan ve Sultanahmet Camii gibi yerlere yolculuk yapılabilir mi?
 • Hz. Musa, Hz. İsa’nın dayısı mıdır? Değilse, neden Kur’an’da Hz. Meryem’e “Harun’un kız kardeşi” olarak hitap edilmektedir? Hz. Musa, Hz. İsa’nın dayısı mıdır? Değilse, neden Kur’an’da Hz. Meryem’e “Harun’un kız kardeşi” olarak hitap edilmektedir?
 • “Allah’ın kötülükleri iyiliklere çevirmesi” ile ne kastedilmektedir? “Allah’ın kötülükleri iyiliklere çevirmesi” ile ne kastedilmektedir?
 • Mademki kaderde, bir adamın belli bir vakitte ölmesi yazılmıştır, öyleyse silahla ölüme sebep olan katilin ne suçu var? Mademki kaderde, bir adamın belli bir vakitte ölmesi yazılmıştır, öyleyse silahla ölüme sebep olan katilin ne suçu var?
 • İradeyi de Allah yarattığına göre, hidayet yolunu seçen Hz. Ömer’in iradesi dalalet yolunu seçen Ebu Cehil’in iradesinden farklı yaratılmış olamaz mı? İradeyi de Allah yarattığına göre, hidayet yolunu seçen Hz. Ömer’in iradesi dalalet yolunu seçen Ebu Cehil’in iradesinden farklı yaratılmış olamaz mı?
 • Cenâb-ı Hakk bizim bu dünyada nasıl hareket edeceğimizi biliyor olmasına rağmen, bizleri imtihan için dünyaya göndermesinin hikmeti nedir? Cenâb-ı Hakk bizim bu dünyada nasıl hareket edeceğimizi biliyor olmasına rağmen, bizleri imtihan için dünyaya göndermesinin hikmeti nedir?
 • Peygamber Efendimiz 571-632 arasında yaşadıysa, 61 yaşında vefat etmiş olur. Neden 63 olarak biliniyor? Peygamber Efendimiz 571-632 arasında yaşadıysa, 61 yaşında vefat etmiş olur. Neden 63 olarak biliniyor?
 • Hicri takvimde gece mi, gündüz mü önce gelir? Bunun önemi nedir? Hicri takvimde gece mi, gündüz mü önce gelir? Bunun önemi nedir?
 • Peygamberimiz okuma-yazma biliyor muydu? Peygamberimiz okuma-yazma biliyor muydu?
 • Geçmişe ve geleceğe bakışta kader açısından bir farklılık olmalı mıdır?	Geçmişe ve geleceğe bakışta kader açısından bir farklılık olmalı mıdır?
 • Peygamberlerin mesajını işitmemiş kimseler cehenneme mi gidecekler? Peygamberlerin mesajını işitmemiş kimseler cehenneme mi gidecekler?
 • İnsan vücudunda 360 eklem olduğunu belirten hadisi nasıl anlamak gerekir? İnsan vücudunda 360 eklem olduğunu belirten hadisi nasıl anlamak gerekir?
 • Hz. Havva, Hz. Âdem’in eğe (kaburga) kemiğinden mi yaratılmıştır? Hz. Havva, Hz. Âdem’in eğe (kaburga) kemiğinden mi yaratılmıştır?
 • Surya namaskara nedir? Namazla bir ilgisi var mıdır? Surya namaskara nedir? Namazla bir ilgisi var mıdır?
 • Evrime ve evrim teorisine nasıl bakmalı? Evrime ve evrim teorisine nasıl bakmalı?
 • Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın çocukları nasıl çoğalmışlardır? Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın çocukları nasıl çoğalmışlardır?
 • Tağut nedir? Tağut nedir?
 • Demir yeraltından çıkarılmakta olduğu halde, neden Kur’an’da demir için “indirdik” tabiri yer almaktadır? Demir yeraltından çıkarılmakta olduğu halde, neden Kur’an’da demir için “indirdik” tabiri yer almaktadır?
 • Ölülerin ardından Kur’an okunur mu? Ölülerin ardından Kur’an okunur mu?
 • Şefaat ve tevessül ne demektir? Şefaat ve tevessül ne demektir?
 • İblis cinlerden ise, neden secde emrine muhatap oldu? Meleklerden ise, nasıl isyan etti? İblis cinlerden ise, neden secde emrine muhatap oldu? Meleklerden ise, nasıl isyan etti?
 • İslam’da kandil gecelerini kutlamak var mıdır? İslam’da kandil gecelerini kutlamak var mıdır?
 • Yüce Rabbimizin kötülüklere rızası yoksa, neden çevremizde birçok kötülüğe şahit oluyoruz? Yüce Rabbimizin kötülüklere rızası yoksa, neden çevremizde birçok kötülüğe şahit oluyoruz?
 • Kader inancı kötü yönde kullanılmış mıdır? Kader inancı kötü yönde kullanılmış mıdır?
 • Kalpleri mühürlenmiş kişilerin, iman etmemelerinden dolayı sorumlu tutulmaları doğru mu? Kalpleri mühürlenmiş kişilerin, iman etmemelerinden dolayı sorumlu tutulmaları doğru mu?
 • Hz. Azrail aynı anda eceli gelen o kadar kişinin canını nasıl alıyor? Hz. Azrail aynı anda eceli gelen o kadar kişinin canını nasıl alıyor?
 • Rızık, Allah’ın taahhüdü altında olduğu halde, açlıktan ölenleri nasıl izah ederiz? Rızık, Allah’ın taahhüdü altında olduğu halde, açlıktan ölenleri nasıl izah ederiz?
 • Gıybet ne zaman caiz olur? Gıybet ne zaman caiz olur?
     

 

TAKDİM

İman… Hayattaki en büyük hakikat… Kâinat kitabındaki mânâların ve Cennetin anahtarı… Ebed için yaratılmış insanın yaşam serüveninde dosdoğru yolu gösteren şaşmaz pusula… Pusula yoksa veya bozulmuşsa, sahil-i selamete ulaşamamak en doğal netice… Cin ve beşer cinsinden şeytanlar, hararetle İslam sarayına erişilmesini engelleme çabasında… Soru fabrikasında ürettikleri hançerlerle saf zihinleri ve duru gönülleri imha peşinde…

Fıtratı bozulmamış her kişi, gerek nefsinde, gerekse kâinatta tecelli eden tevhid nakışlarını vicdani derinliklerinde hissediyor olmasına rağmen, ne yazık ki, çokları nefislerine mağlup olarak gönlündeki bu ışığa koşmak yerine, modern paradigmanın da etkisi ile ateizm, agnostisizm ve materyalizm felsefelerinin bataklığına düşmekte veya iman dairesine dâhil olsa bile, kalpteki imanına muhalif tutumlar ortaya koyabilmektedir. Bu mânâda, elinizdeki kitap herbir sorunun cevabını bilmesek de, “her bir sorunun cevabının olduğunu bilmeye” vesile olmak ve tahribe maruz kalmış zihin ve gönüllerin tamir ve tahkimine destek olmak amacıyla hazırlanmış bulunuyor.

Bu çalışma kapsamında, dine ilişkin telif edilen eserlerde ve dinî sorulara cevap verilen mecralarda rastlanan; ağdalı üslup kullanılması, konunun karışık ve tek yönden ele alınması, okumayı zorlaştırıcı yoğun atıfların bulunması, konuya ilişkin farklı görüşlere yer verilmemesi gibi sorunlar dikkate alınarak ve sahasında otorite olan ilim adamlarının müktesebatından istifade edilerek, çeşitli sorulara sade, anlaşılır ve analitik bir yaklaşımla cevap oluşturulmaya çalışılmıştır. Kitapta yer alan bilgilerin kaynakları “Kaynakça” Bölümünde yer almakta olup, “formel anlamda” ilahiyat tahsili almamış biri olarak, benim katkım bazı orijinal tespitlerim dışında büyük ölçüde derleme, ayıklama,  sentez ve paketlemeden ibarettir denebilir.

Biraz mühendislik, biraz kamu yönetimi, biraz sosyoloji ve biraz maneviyat… Kırk yaşına gelmiş biri olarak, Yüce Nebi’nin “Allah’ım! Bana eşyanın hakikatini göster!” duasının ne kadar anlamlı olduğunu daha iyi idrak ediyorum. Ömrüm bilmeye veya bildiklerimi katileştirmeye çalışmakla geçti ve ümit ederim geçecek. “Bilgi paylaştıkça çoğalır” derler, bu da o çabalardan birini oluşturuyor. Kitabın hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden diliyorum. Gayret bizden, başarı Allah’tan; hata bizden, güzellikler Rahman’dandır.

Dr. Naim Tatlıcı

Ağustos 2013/Ankara

(170469)

kez okunmuştur.

Yorumlar

 1. cuneyt can diyor ki:

  eline ve emeğine sağlık güzel arkadaşım

 2. mehmet YILMAZOGLU diyor ki:

  Ellerine sağlık ,çok iyi bir calisma ve faydalı,çok guzel olmuş emeğine sağlık.

 3. Yasin acehan diyor ki:

  Çok faydalı inşallah hayırlara vesile olur

 4. h mehmet metin diyor ki:

  ilmine bilgine saglık daha nicelerini bekliyoruz.bu tip kitaplarla bu güne kadar verdiğin emeklerin boşa gitmediğini görüyoruz teşekkürler.

 5. fatma metin diyor ki:

  aklımıza takılan bazı sorulara doyurucu cevaplar buldum .takdire şayan bir çalışma olmuş.sagol

 6. saim kadayıfçı diyor ki:

  Elinize emeğinize sağlık

 7. YAŞAR SARI diyor ki:

  başarılarınızın devamını dilerim.

 8. Dr.ilhan diyor ki:

  sayın Dr.naim bey, güzel bir site oluşturulmuş.epey emek verildiği ve alın teri döküldüğü anlaşılıyor.Rabbim karşılığını verir inşaallah.konularla alakalı yorumları ve fikir teatisini yeri geldikçe yapmak üzere Allah’a emanet olunuz.

 9. Alperen Ocak diyor ki:

  Naim abinin diğer kitaplarını okuma şansı buldum.Sitesi gerçekten muhteşem olmuş.
  Hayırlara vesile olmasını dilerim…

 10. Ahmet döndü koksal- sevgi ozyalcin diyor ki:

  Siteniz hayırlı olsun, akla takılan sorulara cevap aramak herseyi Allah’ın bize verdiği akıl süzgecinden gecirmek konuların üzerinde düşünmek ve fikir alışverişinde bulunmak yaratilisimizin bir geregi diye düşünüyorum..

 11. Emre diyor ki:

  site ve yazılarınız harika teşekkür ederiz çalışmalarınızda başarılar diliyorum sevgiler

Alperen Ocak için bir cevap yazın Cevabı iptal et

*